BOBCATSSS symposium - Sponsors

Sponsors

of the symposium, not this website...

Databasix Information Systems BV
Direct Marketing Press BV
Dynix Deutschland
EBSCO
Kluwer Academic Publishers Group
NBBI
NBD
Océ
Springer Verlag
Swets & Zeitlinger


E-mail: [email protected]
Copyright © 1995, 1996 by Evert Meulie for BOBCATSSS. All rights reserved.
Deze www-pagina is ter informatie. Hoewel bij het samenstellen van deze informatie de uiterste zorg is nagestreefd, kan de organisatie van het BOBCATSSS-symposium voor het gebruik ervan geen aansprakelijkheid aanvaarden.