PERSBERICHT

BOBCATSSS organiseert symposium

Van 29 tot en met 31 januari 1996 organiseert BOBCATSSS (1) voor de vierde achtereenvolgende maal in Boedapest een internationaal symposium, met als thema:

Quality of Information Services

Het symposium is bedoeld voor informatiedeskundigen, bibliothecarissen, studenten van LIS-instituten en andere ge├»nteresseerden en zal plaatsvinden in de Nationale Széchényi Bibliotheek in Boedapest (Hongarije).
Deze keer valt het symposium mede onder de verantwoordelijkheid van EUCLID (2).

Thema van symposium

Binnen het hoofdthema Quality of Information Services komen de volgende deelthema's aan de orde:

Leden van BOBCATSSS en sponsors van het symposium verzorgen de invulling van de bovengenoemde deelthema's tijdens het symposium.

Programma

De deelthema's krijgen de vorm van plenaire lezingen en workshops.
Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

Datum Tijd Evenement
maandag 29 januari 1996 16.00-18.30 opening, sprekers en kleine receptie
dinsdag 30 januari 1996 09.30-12.30 plenaire lezingen
13.30-17.00 workshops
19.00- receptie en buffet
woensdag 31 januari 1996 09.30-12.30 plenaire lezingen
13.30-17.00 workshops
22.00- sluiting en feest

Registratie

De kosten voor deelname bedragen Dfl. 125,- (voor studenten Dfl. 65,-). In dit bedrag zijn begrepen de toegangsprijs, de catering gedurende het symposium, de receptie en een boek met de proceedings van het symposium.

Personen die aan het symposium willen deelnemen kunnen zich voor 1 november 1995 aanmelden, sprekers of workshopleiders kunnen zich voor 15 oktober 1995 aanmelden bij:
Dr. R.A.C. Bruyns (Tel: 020-5552361/362)
Janine Lentz, namens de studenten (Tel: 023-312933)

===============

(1) BOBCATSSS is een samenwerkingsverband van een aantal Europese onderwijsinstellingen op het terrein van Bibliotheek- en/of Informatiewetenschappen.
De leden zijn: Amsterdam, Barcelona, Boedapest, Copenhagen, Kharkiv, Moskou, Oslo, Sheffield, Sofia, Stuttgart, Szombathely, Tallinn en Tampere.

(2) EUCLID staat voor European Association for Library and Information Education and Research.

  

Terug naar de beginpagina


E-mail: [email protected]
Copyright © 1995, 1996, 1997 by Evert Meulie for BOBCATSSS. All rights reserved.
Deze www-pagina is ter informatie. Hoewel bij het samenstellen van deze informatie de uiterste zorg is nagestreefd, kan de organisatie van het BOBCATSSS-symposium voor het gebruik ervan geen aansprakelijkheid aanvaarden.